Kategoria e-booki

Biblioteka w kieszeni

Książki elektroniczne wśród studentów są mało popularne: jedynie co piąty student korzysta z nich co najmniej raz na dwa tygodnie (wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów informatyki pierwszego roku studiów stacjonarnych PWSZ w Kaliszu). Niemniej książki elektroniczne są coraz bardziej widoczne…