Projekt Unii Europejskiej (program Interreg), Politechniki Białostockiej, Kaunas Technology University oraz Białostockiego Stowarzyszenia Obszarów Funkcjonalnych.

Cel: Zwiększenie współpracy między Litwą i Polską. Opracowanie interaktywnego kursu online z: Generacji pomysłów biznesowych w obszarze ICT

Opis problemów: Pojawiła się potrzeba aktywizacji zawodowej i skuteczniejszej współpracy między regionami granicznymi Litwy i Polski. W ramach projektu został opracowany kurs pt: Generowanie idei biznesowych w obszarze ICT.

Rezultaty

 • opracowano szkolenie w formie warsztatu, dzięki, któremu uczestnik ma możliwość pracy nad własnym pomysłem biznesowym,
 • uczestnik ma umiejętności i wiedzę, dzięki, której potrafi generować pomysły biznesowe wraz z procesem testów, prototypowanie, wywiadów z grupą docelową – zaprezentowano etapy skutecznego procesu,
 • w kursie zastosowano m.in.: formę video, pytania zamknięte – jednokrotnego wyboru, prawda/fałsz, elementy drag&drop, połącz, przykłady studium przypadków,
 • zwiększenie współpracy makro-regionalnej między Litwą, a Polską.

Firma z obszaru fotowoltaiki (informacje poufne)

Cel: Stworzenie miejsca, w którym to będzie uporządkowana wiedza. Zwiększenie (sprzedaży) aktywności handlowców.

Opis problemów: Firma z obszaru paneli słonecznych, fotowoltaicznych zgłosiła się z do nas z problemem ustrukturyzowania wiedzy.

Jak dotąd wiedza była rozproszona po Internecie tj. kanał na YouTube, dysk Google – drive, maile, pdf, prezentacje. Pojawiła się również potrzeba aktywizacji handlowców, zwiększenia sprzedaży.

Rezultaty

 • opracowano i wdrożono platformę e-learningową, która została podzielona na jasne moduły z wiedzą produktową i szkoleniami z umiejętnościami miękkimi.
 • wprowadzono system raportowania wyników realizujących kursy handlowców do kierownictwa (raport managera),
 • zastosowano elementy grywalizacji, dzięki czemu handlowcy zdobywali odznaki, zaczęli angażować się w odpowiedzi na forum, pomoc innym handlowcom
 • zastosowano mechanizm 1 dnia wolnego w skali miesiąca za największą liczbę odznak,
  usprawniono wewnętrzny przepływ wiedzy, informacji,
 • zwiększono zaangażowanie pracowników, co w konsekwencji wpłynęło na zwiększenie sprzedaży produktów klienta.