Usługi e-learningowe

Ciągle zmieniające się potrzeby i konkurowanie na rynku gospodarczym wymagają ciągłego rozwoju każdej organizacji. Najważniejsi w tym procesie są ludzie, którzy potrzebują nieustannie nowej wiedzy i umiejętności. Efektywny proces szkoleniowy wymaga skutecznego systemu szkoleniowego. Wspieramy rozwój metod szkoleniowych, zwiększamy skuteczność procesu, dostarczamy gotowe moduły do natychmiastowego wykorzystania. Pomagamy budować uczące się organizacje, które dzięki dostarczonym rozwiązaniom, wiedzy są liderami w swoich branżach. Na każdym etapie świadczymy usługi konsultacyjne, tak, aby szybko podnieść efektywność rozwiązań szkoleniowych wewnątrz firmy. Dostarczamy raporty dla Zarządów firm. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami wartości:

Platforma e-learningowa

Wdrożymy i skonfigurujemy platformę e-learningową zapewniając model skutecznej edukacji (system _eduNLG)

Interaktywne kursy online

Zbudujemy angażujące, zapadające w pamięć kursy online na życzenie

E-learning START

W kilka dni wprowadzimy e-learning do Twojej organizacji

Platforma e-learningowa

Bazując na wieloletnim doświadczeniu eksperci Next Level Group pomogą Twojej organizacji wdrożyć i rozwinąć platformę e-learningową, dzięki, której usprawnisz procesy edukacyjne. Wiedza będzie zawsze dostępna dla Twoich pracowników, a efektywny model szkoleniowy pozwoli zaangażować Twoich pracowników w rozwój firmy.

Zapewniamy: administracje platformy szkoleniowej – monitorowanie, optymalizowanie, bieżące konfigurowanie, a także wsparcie metodyczne trenerów i wdrożenia nowych funkcjonalności.

W ramach platformy e-learningowej zespół Next Level Group opracował szczegółowy model szkoleniowy (system _eduNLG) wykorzystujący e-learning, metody tradycyjne, narzędzia ewaluacji jakości szkolenia.

Opracowanie zawiera: procedury szkoleniowe, zasady przygotowania materiałów kursowych, dokumenty organizacyjne szkoleń, materiały dla trenerów oraz użytkowników.

Zespół Next Level Group zapewnia sesję strategiczną (mapowanie potrzeb szkoleniowych) podczas, której są określane: cele, możliwości, rozwiązania oraz nowe procedury.

Efekty wdrożenia platformy e-learningowej do organizacji:

 • Efekty wdrożenia platformy e-learningowej do organizacji:
  zmniejszenie kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, delegacjami,
 • skrócenie czasu szkoleń (efektywne procedury szkoleniowe),
  przyspieszenie obiegu informacji (np. wiedza o nowym produkcie dostarczana jest natychmiast wszystkim pracownikom), skrócenie czasu dostępu do wiedzy, instrukcji, procedur,
  usprawnienia procesu szkolenia pracowników,
  wzrost sprzedaży wynikający z rosnącego zadowolenia klientów firmy dzięki profesjonalnej obsłudze wyszkolonych pracowników,
  zmniejszona liczba interwencji wsparcia technicznego dzięki bazie wiedzy, komunikacji użytkowników, bieżącym powiadomieniom,
  monitorowanie rozwoju kompetencji – pełna kontrola nad danymi,
  platforma dostępna z różnych lokalizacji.

Interaktywne kursy online

Zespół Next Level Group stworzy angażujący, interaktywny kurs online dzięki któremu Twój zespół zyska nowe umiejętności, wiedzę.

Wiedza i kursy dostarczane są szybko – zgodnie z koncepcją rapid e-learning, a szkolenia powstają i są realizowane w krótkim okresie czasowym przez trenerów i ekspertów dziedzinowych.

W budowie e-kursów wykorzystujemy koncepcje pigułek wiedzy i umiejętności, które można opanować w ciągu 3-5 minut.
Nieodłącznym elementem efektywnej współpracy jest sesja strategiczna w której to określamy cele szkolenia, a także wiedzę, umiejętności jakie ma osiągnąć uczestnik.

Wspieramy klientów na każdym etapie trwania projektu od określenia treści/scenariusza, po testowanie i wdrożenie szkolenia.

Efekty interaktywnych kursów online:

 • Atrakcyjny, interaktywny, angażujący uczestników kurs online,
 • Pomoże uzyskać nowe umiejętności, wiedzę, a także zmienić zachowania Twoich pracowników,
  Liczne testy, quizy, ćwiczenia, zadania do realizacji,
 • Usprawnienie procesu szkoleniowego: zmniejszenie kosztów delegacji, skrócenie czasu szkoleń,
 • Szkolenia (metody edukacyjne) dobrane do grupy docelowej,
 • Szkolenia dostępne do urządzeń mobilnych,
 • Dostęp do kursu z różnych lokalizacji.

E-learning START

Rozwiązanie idealne dla organizacji, które chciałyby szybko (5 dni) wdrożyć e-learning.

W pakiecie e-learning START oferujemy wdrożenie platformy e-learningowej wraz z stworzeniem interaktywnego kursu online.

W ramach usługi możemy przeszkolić Twój zespół / trenerów ze skutecznego zarządzania platformą.

Efekty pakietu e-learning START:

 • Usprawnienie procesu szkolenia pracowników,
 • Skrócenie czasu szkoleń (efektywne procedury szkoleniowe),
 • Przyspieszenie obiegu informacji, wzrost zaangażowania zespołu w rozwój firmy, wzrost sprzedaży, skrócenie czasu dostępu do wiedzy, monitorowanie rozwoju kompetencji,
 • Interaktywny kurs online budujący zaangażowanie pracowników,
 • Nowe umiejętności i wiedza pracowników.
  Dostęp do platformy, kursów z różnych lokalizacji.