Wrażliwość aktywności kursowych używanych w smartfonie

W osobistym smartfonowym środowisku edukacyjnym można korzystać z szeregu aktywności, jednakże niektóre z nich są bardziej wygodne i skuteczne, inne mniej. Na rysunku kolorem zielonym zaznaczono zalecane dla smartfonów aktywności a czerwonym te, których należy w e-kursie unikać. Użycie aktywności ujętych ramką w kolorze żółtym wymaga analizy (np. internetowe serwisy uczelniane powinny być przygotowane do użycia w urządzeniach mobilnych).

smartfon-ocena_aktywnosci

Źródło: Andrzej Syguła, Smartfony w edukacji – bliżej czy dalej? E-kursy przyjazne smartfonom,  materiały z XIII Konferencji „Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”, Warszawa 2013.