Wakacje, edukacja i smartfony

Wakacje to czas wsłuchiwania się w szum morskich fal, podziwiania pejzaży górskich, zwiedzania zabytków i oglądania cudów przyrody, przede wszystkim to czas relaksu. Ale są również chwile, w których w sposób nieformalny zdobywamy wiedzę i umiejętności. A zatem może warto zastanowić się kiedy podejmujemy wysiłek uczenia się?

Bob Mosher i Conrad Gottfredson* definiują pięć takich momentów:

1. Podczas uczenia się po raz pierwszy.

2. Przy pogłębianiu (poszerzaniu) wiedzy.

3. Przypominając sobie wiedzę lub próbując ją zastosować.

4. Gdy mają miejsce zmiany.

5. Kiedy trzeba rozwiązać problemy.

Dwa pierwsze przypadki dotyczą przede wszystkim uczenia się formalnego, kolejne – nieformalnego (w przypadku pracy zawodowej uczenie się nieformalne stanowi 95%).

W kontekście wykorzystania smartfonów w edukacji szczególnie przypadki uczenia się nieformalnego mogą mieć szersze zastosowanie. A zatem warto dostrzec aplikacje smartfonowe, które podczas wakacyjnego odpoczynku staną się nam przydatne – być może znajdziemy dla nich zastosowanie w procesie edukacyjnym w nowym roku nauki?

Dla inspiracji można skorzystać podczas wakacyjnych wojaży z aplikacji smartfonowej Google Goggles. Rozpoznaje ona na podstawie wykonanego telefonem  zdjęcia obrazy, rzeźby, budynki, książki, kody kreskowe, kody QR i dostarcza informacji na ich temat.  Oprócz rozpoznawania obrazów interesujące mogą być aplikacje z tzw. poszerzonej rzeczywistości (np. Gniezno 3D) oraz aplikacje wykorzystujące zainstalowane w smartfonach sensory (np. Metal Detector).

gogle

(*) Mosher & C. Gottfredson. (2011) Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the Workflow. MacGraw-Hill Companies.