Studenci a smartfony

Studenci a smartfony

Wykres przedstawia procentowy udział studentów posiadających smartfony.

(Badanie studentów PWSZ w Kaliszu, 29-09-2012. W ankiecie wzięło udział 504 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych).