Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – artykuł w monografii

Zapraszam do lektury artykułu „Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania” w monografii „Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego” (rozdział 11, strony 106 – 120). Tematyka była przedstawiana podczas IX ogólnopolskiej konferencji pt. „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. Artykuł zaktualizowano bieżącymi materiałami.

http://www.e-edukacja.net/dziewiata/rola_e-edukacji_w_rozwoju_ksztalcenia_akademickiego.pdf

e-edukacja_9