Przepis na m-learning

W latach 2012 – 2014 wyposażenie studentów pierwszego roku studiów PWSZ w Kaliszu w urządzenia przenośne (smartfon, tablet) wzrosło czterokrotnie i wynosi obecnie ponad 80%. To przybliża czas, gdy nauczyciel akademicki będzie mógł – bez obaw o wykluczenie studentów – włączać m-learning do swojego procesu edukacyjnego.

Podczas najbliższego Kongresu Rozwoju Edukacji (http://www.kre.edu.pl/) w sesji Famelab postaram się zaprezentować sposób realizacji mobile learning w uczelni.

przepis1