Projektowanie m-kursów

Projektując m-kursy warto rozważyć 10 wymiarów w obszarze mobilnego wszechobecnego uczenia się, opisanych przez Wong i Looi.

Slajd21

Slajd22