Jak sprawdzić czy kurs online i/lub platforma szkoleniowa są dostępne cyfrowo? Pobierz listę kontrolną.

Bardzo często spotykamy się z pytaniami: jak sprawdzić czy kurs online i/lub platforma szkoleniowa są dostępne cyfrowo? Czy osoby słabo widzące oraz z innymi niepełnosprawnościami nie będą mieć problemu z odbiorem naszych cyfrowych produktów?

Poniżej przedstawiamy listę kontrolną odpowiadającą na pytania jak kurs online / platforma szkoleniowa powinny zostać zaprojektowane, aby były łatwe w odbiorze dla osób ze specjalnymi potrzebami.

1) Wydrukuj listę kontrolną dostępności cyfrowej
2) Przejdź punkt po punkcie przez listę kontrolną
3) Jeśli odpowiadasz na wszystkie pytania TAK, to znaczy, że Twoje produkty cyfrowe są dobrze przyswajane przez użytkowników. Natomiast jeśli udzielisz odpowiedzi „NIE” na dany zakres oznacza to, że Twoi użytkownicy będą mieli bariery, które uniemożliwią dostęp do treści, funkcji.

Lista kontrolna _ Dostępność Cyfrowa _ Next Level Group

Oczywiście zapraszamy do konsultacji projektów kursów online i platform szkoleniowych do ekspertów Next Level Group.

Źródło: Gov.pl / Gov.uk / LepszyWeb.pl