Efektywne użycie technologii

Jak efektywnie stosować technologie w edukacji? Bates i Poole zaproponowali model, który uwzględnia 8 kryteriów. Warto w swoich projektach prześledzić poniższe aspekty.

Slajd24