Wybór sposobu logowania w aplikacji Moodle Mobile

Przygotowując nową platformę edukacyjną napotkałem problem związany z logowaniem w oparciu o serwer LDAP. W aplikacji mobilnej Moodle Mobile  –  nie pojawiał się ekran z listą wyboru sposobu uwierzytelnienia użytkownika – od razu byłem kierowany do podania użytkownika i hasła (domyślnie z bazy użytkowników Moodle).

Aby rozwiązać problem wyboru sposobu uwierzytelnienia w aplikacji mobilnej należy doinstalować wtyczkę lokalną Moodle Mobile additional features (jeśli wgrywamy wtyczkę bezpośrednio na serwer, trzeba to zrobić do katalogu $CFG -> dirroot/local/mobile).

Doinstalowaną usługę zewnętrzną należy zmodyfikować zgodnie z wskazówkami podanymi na obrazkach.

1

2

3

W efekcie tego działania w aplikacji Moodle Mobile po wpisaniu adresu portalu edukacyjnego pojawia się komunikat z przekierowaniem na stronę internetową wyboru uwierzytelnienia.

4a

4b