Tworzenie własnych wersji aplikacji Moodle Mobile

Juan Leyva i Daniel Palou w swojej prezentacji przedstawiają sposób kastomizacji aplikacji natywnej Moodle Mobile poprzez:

  • zmianę nazwy, logo, tematu, ekranu startowego,
  • dodawanie dodatkowych możliwości i statycznych stron,
  • usuwanie lub zmianę istniejących możliwości aplikacji,
  • zmiany w tłumaczeniu,
  • użycie własnych komunikatów.

http://www.slideshare.net/juanleyva/creating-a-custom-moodle-mobile-app-moodle-moot-spain-2014

Przy okazji warto zajrzeć do poprawek i nowych funkcjonalności w wersji 1.9 Moodle Mobile.

10155713_10152923183504108_6551505056116030022_n

https://docs.moodle.org/dev/Moodle_Mobile_Release_Notes#Moodle_Mobile_1.9