Social media zdominowały smartfony

Prawie 1/3 czasu dostępu do internetu użytkownicy smartfonów poświęcają na social media. Jest to dwukrotnie więcej niż dla poczty e-mail i czterokrotnie więcej niż dla gier. Procentowe wykorzystanie social media w smartfonach (31%) jest znacząco większe niż w przypadku PC (18%).

http://www.businesswire.com/news/home/20121217006183/en/Social-Media-Dominates-Smartphone-Internet-Time-Accounting

social

Share of Time Activity by Device, 2012 (Graphic: Business Wire)