Powiadamianie Moodle dla mobilnego studenta

Dla platformy Moodle w wersji dystrybucyjnej 2.7.1 dodano mechanizm powiadamiania dla urządzeń mobilnych. Aby przygotować platformę należy w opcji Administracja serwisu –> Wtyczki –> Rodzaje wiadomości –> Mobile notifications pobrać klucz dostępu do darmowego serwera wiadomości Airnotifier Server (należy wybrać link Request access key). Witryna musi być oczywiście wcześniej zarejestrowana (można to wykonać w opcji Administracja serwisu –> Rejestracja).
powiadomieniaA1

Następnie należy włączyć Mobile notifications w opcji Administracja serwisu –> Wtyczki –> Rodzaje wiadomości –> Zarządzaj rodzajami wiadomości.

powiadomieniaA2

Dalsze kroki są już po stronie użytkownika, który sam decyduje, jakie rodzaje powiadomień na swoje urządzenia mobilne pragnie otrzymywać i w jakim statusie zalogowania. Zmiany wprowadzane są w Ustawieniach profilu –> Przesyłanie wiadomości.

powiadomieniaA3

Powiadomienia dostępne są w aplikacji mobilnej Moodle Mobile w opcji Notifications