Czy warto aktualizować platformę Moodle?

Z punktu widzenia zastosowania w procesie edukacyjnym urządzeń mobilnych – TRZEBA! Kolejne wersje przynoszą nowe funkcjonalności, a także poprawki, które działają w wyższych wersjach. W niektórych sytuacjach można rozważyć możliwość prowadzenia dwóch instancji platformy Moodle: jednej „stabilnej” aktualizowanej raz na semestr lub rok i drugiej dla zastosowań w kursach mobilnych – często zmienianej poprzez wgrywanie nowych wersji.

moodlemobile_features

W sklepie Google Play pobierający nową wersję aplikacji Moodle Mobile spotkają informację o nowościach następującej treści:

Nowości

New features:
External tool – users can access LTI-compliant learning resources via the app
Survey – users can now take surveys
Note: Both features require Moodle 3.0 or the Moodle Mobile Additional features plugin.
Improvements:
Improved internet connection availability checking
Fixes:
Formatting of titles