Czy uczelnia powinna być przyjazna dla studentów wyposażonych w smartfony?

Pytanie jest retoryczne! Oczywiście, że uczelnia powinna wspomagać studentów w każdym obszarze, który pozwala studentowi zdobywać efektywnie wiedzę i umiejętności.

Po pierwsze: uczelnia powinna wspierać mobilny dostęp do internetu poprzez udostępnienie sieci WiFi. Daje to szansę studentom na zwiększony transfer danych do swoich urządzeń mobilnych i zmniejszenie kosztów ich użytkowania.

Po drugie: serwisy internetowe powinny posiadać wersje mobilne.

Po trzecie: udostępnienie studentom mobilnej aplikacji uczelnianej ułatwia studiowanie. Aplikacja taka dostarcza bieżące informacje z życia uczelni i sygnalizuje wydarzenia zarejestrowane w kalendarzu uczelnianym. Student otrzymuje listę kontaktów uczelnianych, mapę kampusu i wiele przydatnych informacji o funkcjonowaniu uczelni. W strefie aktywności akademickiej aplikacja zapewnia różne formy kontaktów, łącznie z wykorzystaniem portali społecznościowych.

Po czwarte: smartfony jako ważny element studenckiego osobistego środowiska edukacyjnego muszą otwierać dostęp do zbiorów bibliotecznych, materiałów kursowych, repozytoriów wiedzy i zasobów własnych.

Po piąte: uczelnia może przekazywać transmisje wydarzeń, wykładów, webinaria i wideokonferencje do urządzeń mobilnych, dzięki czemu studenci tracą bariery fizycznej nieobecności w miejscu ważnych wydarzeń.

przjazn