Zmiany w strategii edukacyjnej uczelni – nadchodzi m-learning

Zapraszam na XIV Konferencję „Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka” http://vu2014.sggw.pl/ i referat omawiający zmiany konieczne do wprowadzenia w uczelnianych strategiach edukacyjnych w związku ze wzrostem popularności urządzeń mobilnych.

Uczelnie powinny przebudować swoje metodyki e-learningowe, opracować zasady tworzenia i prowadzenia m-kursów oraz uwzględnić urządzenia przenośne w swoich politykach organizacyjnych.

Autor przedstawia własne doświadczenia z realizacji uczelnianego projektu mPWSZ (mobilna Przestrzeń Wiedzy Studentów Zdalnych).

pierwszyslajd