Tag kurs

Moodle Mobile App for iPhone i inne

Aplikacja mobilna moodle dla iPhone’a nie będzie rozwijana – mimo to warto obejrzeć. Oto strona z linkami do innych rozwiązań mobilnych dla moodle: Autorzy platformy moodle pracują nad wersją mobilną w oparciu o technologię HTML5 i środowisko PhoneGap.

Studenci a smartfony

Wykres przedstawia procentowy udział studentów posiadających smartfony. (Badanie studentów PWSZ w Kaliszu, 29-09-2012. W ankiecie wzięło udział 504 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych).