Rady dla twórców e-kursów przyjaznych dla smartfonów: (3) Specyficzny sposób wykorzystania

Smartfon wykorzystywany jest dla potrzeb edukacji przez studentów głównie w sytuacjach zagospodarowania dodatkowego wolnego czasu, np. podczas podróży środkami komunikacji miejskiej, oczekiwania na przystanku, przed spotkaniem, przed seansem kinowym. Stąd też porcje wiedzy muszą być krótkie (maksimum 5 minut). Ekrany powinny przekazywać tylko to co niezbędne. Elementy nadmiarowe należy usunąć. Warto w tej krótkiej formie zawrzeć sugestywne przykłady. Czas trwania materiałów wideo ograniczamy do 90 sekund, a audio – do 60 sekund.

Struktura krótkiej lekcji może wyglądać następująco:

  • wstęp zawierający wprowadzenie do tematu,
  • opis problemu z wyjaśnieniem zagadnienia,
  • sugestywny przykład,
  • krótki test sprawdzający opanowanie wiedzy i umiejętności.

Slajd16